Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via COS op enigerlei wijze te verspreiden.

Auteursrecht

EDG Media behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. EDG Media behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal.

Een bezoek(st)er van computersopschool.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van EDG Media (ook niet via een eigen netwerk). Het COS-lesidee mag worden vermenigvuldigd voor gebruik in de les.