VO leider stimuleert ontwikkelen digitaal lesmateriaal

Om zicht te krijgen op het leermiddelengebruik monitort SLO de wijze waarop leraren en leidinggevenden in het Nederlandse onderwijs omgaan met leermiddelen. Binnenkort verschijnt het rapport van de Leermiddelenmonitor 2017/2018. Aan het onderzoek hebben in het po ca. 950 leraren/schoolleiders meegewerkt, in het vo ca. 1300.

Leermiddelenmonitor

De Leermiddelenmonitor zoomt in op leermiddelengebruik in het algemeen, het gebruik van digitale leermiddelen, het zoeken, vinden, ontwikkelen en delen van leermiddelen en het leermiddelenbeleid. Op basis van de resultaten van de monitor kunnen leraren, scholen, beleidsmakers en leermiddelenontwikkelaars beter hun koers bepalen als het gaat om de inzet van leermiddelen.

Uitkomsten

Een van de uitkomsten is dat de directie meestal beslist of er nieuwe leermiddelen worden aangeschaft, het team of de vaksectie welke middelen. Enkele andere uitkomsten:

Voor het primair onderwijs
 • 70% van de leraren gebruikt vooral methoden, aangevuld met zelf ontwikkelde of gevonden leermiddelen
 • 50% van de leraren gebruikt voornamelijk papieren leermiddelen, aangevuld met digitale leermiddelen
 • 14% van de leraren gebruikt voornamelijk digitale leermiddelen, aangevuld met papieren leermiddelen
 • 60% van de leraren vindt dat ze met digitale leermiddelen beter kunnen differentiëren
 • 60% van de leraren vindt digitale leermiddelen aantrekkelijker voor leerlingen
Voor het voortgezet onderwijs
 • In het VO stimuleren veel schoolleiders (78%) hun docenten om digitale leermiddelen te ontwikkelen
 • 63% van de leraren gebruikt vooral methoden, aangevuld met zelf ontwikkelde of gevonden leermiddelen
 • 54% gebruikt voornamelijk papieren leermiddelen, aangevuld met digitale leermiddelen
 • 3% van de leraren gebruikt enkel digitale leermiddelen
 • 41% van de leraren vindt dat ze met digitale leermiddelen beter kunnen differentiëren
 • 52% van de leraren vindt dat digitale leermiddelen meer variatie bieden meer in leeractiviteiten

Bekijk de infographic hier