Veilig in het verkeer door game

In opdracht van de gezamenlijke provincies (IPO) is de game WheeliePop ontwikkeld. Met de app wil Veilig Verkeer Nederland het bewustzijn van jongeren van het gebruik van de telefoon op de fiets spelenderwijs vergroten. Het doel is een bijdrage te leveren aan gedragsverandering bij jongeren.

‘Jongeren risicogroep’

De game is ontwikkeld voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar, maar ook geschikt voor een verkeersles in groep 7 of 8 van de basisschool. Volgens Veilig Verkeer Nederland zijn jongeren in deze leeftijdscategorie een risicogroep. Zij zijn vaker slachtoffer in het verkeer doordat zij zich laten afleiden door hun smartphone. WheeliePop leert jongeren dat goed opletten in het verkeer belangrijk is en dat de telefoon een afleidende factor is.

Grote oorzaak ongevallen

Er liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag, zoals het toenemen van risicogedrag bij pubers en de invloed van vrienden die op deze leeftijd belangrijk wordt. Daarnaast fietsen middelbare scholieren langere afstanden dan basisschoolkinderen. Het is aannemelijk dat smartphone gebruik op de fiets een grote oorzaak is van de vele ongevallen. Dat stelt Veilig Verkeer Nederland. Uit onderzoek bij deze doelgroep is gebleken dat in bijna 25% van de duur van de fietsrit de smartphone wordt gebruikt, om te snapchatten, whatsappen en muziek te luisteren op Spotify.

Convenant ‘Veilig gebruik smartphones in het verkeer’

Met deze game willen provincies en Veilig Verkeer Nederland een invulling geven aan het convenant ‘Veilig gebruik smartphones in het verkeer’ dat zij samen met andere overheden en maatschappelijke partijen sloten. Het doel van het op 6 september 2017 gesloten convenant is dat het verkeerd gebruik van smart-devices in het verkeer drastisch afneemt.

De game WheeliePop is gratis beschikbaar via Google Play en de App Store.