Projectweek 21e-eeuwse vaardigheden

Programmeren, probleemoplossend denken, inlevingsvermogen en samenwerken. Het zijn belangrijke vaardigheden. DesignWeek@School laat leerkrachten en leerlingen kennismaken met deze 21e-eeuwse vaardigheden en laat hen ervaren hoe zij met die vaardigheden een positieve impact kunnen hebben op de maatschappij.

Basisbeginselen programmeren

Het project, dat eind 2016 van start is gegaan, richt zich met name op basisschoolleerlingen. Tijdens de projectweek leren ze samenwerken, creatief naar oplossingen zoeken en maken ze kennis met de basisbeginselen van programmeren. Het niveau is daarbij afgestemd op de leeftijd. Tijdens lessen en workshops leren ze bijvoorbeeld robots aansturen en apps ontwikkelen in een op kinderen toegespitste programmeertaal. 

Maatschappelijk vraagstuk

In een deel van de lessen staat het zoeken naar een oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk centraal. Bijvoorbeeld het verbeteren van de veiligheid in de omgeving van de school of het tegengaan van pesten onder leerlingen. In de hogere klassen (groep 7 en 8) formuleren de leerlingen zelf een probleem, waarna ze daarvoor vervolgens een oplossing uitwerken.

Natraject

Het doel van DesignWeek@School is dat scholen na afloop zelfstandig verder kunnen met de materie en die kunnen opnemen in hun lesprogramma. ‘Het natraject is daarom voor ons erg belangrijk’, legt initiatiefneemster Floor Coonen uit. ‘We ondersteunen scholen met de integratie in de lesprogramma’s. Bovendien hebben ze na afloop vaak een brede kring van enthousiaste ouders en contacten uit het bedrijfsleven om zich heen verzameld. Dat helpt natuurlijk enorm.’